Bezpečnost je pro nás na 1. místě

Dětská skupina Klub Hrošík splňuje hygienické, bezpečnostní i technické parametry, které stanovují příslušné zákony a vyhlášky.

smile Schválení provozu - Hygienické stanice Hl. města Prahy.

smile Zápis do evidence provozovatelů dětských skupin u MPSV.

smile 1 x ročně BOZP, proškolení všech zaměstnanců DS.

smile 1 x ročně požární revize + prevence.

smile 1 x ročně kontrola osvětlení a elektrospotřebičů.

Další revize a kontroly dle zákonných vyhlášek a norem.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

---dotazník pro zápis do DS---

Partneři