Jak se z dětské skupiny Klub Hrošík odhlásit

smile Odhlásit dítě v průběhu školního roku je nutné písemnou formou, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou!

smile Pokud budete chtít opustit dětskou skupinu dříve, bude Vám účtován poplatek ve výši 50% z ceny, dle Vaší docházky.
 

Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

---dotazník pro zápis do DS---

Partneři