O dětské skupině Klub Hrošík

Dětská skupina Klub Hrošík je zařízení rodinného typu, zaměřené na zdravý vývoj a rozvoj dětí.

V naší dětské skupině panuje rodinná atmosféra, ve které se všichni dobře známe, pomáháme si a spolupracujeme. Dále se společně učíme novým věcem, navzájem se respektujeme a užíváme si společných zážitků.

Děti máme rády a zaměřujeme se na rozvoj jejich potenciálu, při zachování indivuálních možností dětí.

Rodiče jsou našimi důležitými partnery. Společně s rodiči se snažíme o empatickou, ale zároveň důslednou výchovu. Naším společným cílem je šťastné a spokojené dítě.

Dětskou skupinu Klub Hrošík vyhledávají rodiče, kteří mají zájem o kvalitní program, díky kterému jejich dítě získá zábavnou formou nové poznatky a dovednosti. V Klubu Hrošík chceme pro dítě jen to nejlepší. Naší snahou je připravit dítě do života tak, aby získalo zdravé sebevědomí a sebereflexi, naučilo se jednat samo za sebe, zároveň umělo jednat s druhými a mělo základní elementární znalosti. Velký důraz je kladen na individuální přístup a rozvíjení klíčových kompetencí.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

---dotazník pro zápis do DS---

Partneři